Company News

می توان the که درsulated lunch box بودن used که در تابستان؟

2019-07-25


جعبه ناهار عایق بندی شده می تواند باعث کاهش مواد غذایی در جعبه و بیرون از غذا شود و سعی کنید درجه حرارت اصلی خود را حفظ کنید. علاوه بر این ، جعبه ناهار عایق بندی شده دارای آب بندی بهتری است ، همچنین می تواند از تماس با هوا جلوگیری کند و احتمال خراب شدن را کاهش می دهد.


آیا می توانم از جعبه ناهار عایق شده برای غذا در تابستان گرم استفاده کنم؟ جعبه ناهار عایق بندی شده در تابستان قابل استفاده است. با این وجود لازم است به زمان استفاده توجه شود. اگر مواد غذایی با درجه حرارت بالا به مدت طولانی در جعبه ناهار عایق بندی شده قرار گیرد ، دچار تحول کیفی نیز خواهد شد.